Zrobiłeś przelew na złe konto? Sprawdź co zrobić.

Zrobiłeś przelew na złe konto? Sprawdź co zrobić.

2 maja 2020 0 przez sex Masterka

Zrobiłeś przelew na nie te konto? Sprawdź co zrobić aby odzyskać . Odzyskanie pieniędzy przelanych na złe konto będzie dostępniejsze. W dniu 27 kwietnia 2018 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o o pomocach finansowych, której działaniem jest urządzenie klientom odzyskania pieniędzy. Jak odzyskać pieniądze wg nowych przepisów?

Zrobiłeś przelew na nie te konto? Sprawdź co zrobić aby odzyskać .

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o pomocach finansowych. Dzięki zmianie znikną problemy z odzyskaniem pieniędzy, które klient omyłkowo przelał na złe konto. Projekt zaistniał w skutku współpracy Prezydenta RP i Rzecznika Finansowego, z poparciem pozostałych członków Zespołu Analiz Systemowych.

Zobacz także:

Co sprawić jeśli bank odrzucił reklamację?
– Nowe przepisy przyjęte pozostały w Urzędzie jednomyślnie, co świadczy o tym, iż to myśl ponad planami i bardzo potrzebna społeczeństwu – mówił Prezydent Andrzej Duda, w trakcie uroczystości podpisania ustawy w dniu 27 kwietnia 2018 r.

W Sejmie za przyjęciem ustawy głosowało 436 posłów, w Senacie za przyjęciem ustawy głosowali wszyscy Senatorowie – 79, nikt nie był przeciw oraz nikt nie zatrzymał się od głosu. Nowe regulacje zaczną funkcjonować w układu 3 miesięcy po prac ustawy w Serwisie Ustaw.

Zrobiłeś przelew na złe konto? Sprawdź co zrobić.

Zrobiłeś przelew na złe konto? Sprawdź co zrobić.

Pomyłka może zdarzyć się każdemu
– Z wniosków do nas wpływających wynikało, że omyłkowy przelew na złe konto, był źródłem wielkich problemów. W ekstremalnych wypadkach klienci tracili w niniejszy droga pieniądze, ponieważ nie było procesu zmuszającego użytkownika do obrotu środków. Dzięki tej wymianie w części przypadków zdobędziemy je choćby w czasie kilku dni – mówi Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Finansowy.

W realizacji pomyłka we określeniu numeru konta może przydarzyć się każdemu. Do Rzecznika skarżyły się osoby, które wpisały cały numer konta osobistego użytkownika (o co szczególnie łatwo przy dużych przelewach produkowanych przez przedsiębiorców), pomyliły się przy wpisywaniu numeru konta czy nawet wykonały przelew na konto podane np. w artykułach informacyjnych. Do tej pory, nie było oczywistej i ciągłej procedury odzyskiwania takich środków. Dodatkowo tajemnica bankowa nie pozwalała ujawniać danych klienta, co uniemożliwiało złożenie pozwu w sądzie.

Jak odzyskać pieniądze?

Po zmianach klient, który zorientuje się, że omyłkowo wykonał przelew na złe konto będzie szkoliłem swój bank lub SKOK o tym fakcie. Obecny będzie miał 3 dni na poinformowanie kliencie o błędzie i konwencjach braku zwrotu sposobów w układu 30 dni.

– Zwrot środków będzie kreowany na dodatkowy rachunek techniczny, co daje pełną anonimowość odbiorcy omyłkowego przelewu. Po otrzymaniu środków, partner w układu 1 dnia codziennego będzie kierował je na konto klienta. Jeśli w sprzedaż zaangażowanych istniałoby dwóch dostawców termin wydłuży się do kilku dni codziennych – wyjaśnia Bartosz Wyżykowski, radca prawny w biurze Rzecznika Finansowego.

Jeśli odbiorca omyłkowego przelewu nie zwróci pieniędzy dobrowolnie w układu 30 dni, bank lub Ruch będzie przymuszony do dania płatnikowi danych klienta.

– Zapewni to skuteczne dochodzenie prawa na trasie sądowej. Podstawę prawną znaczyć będą przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu. Sąd oceni zaś, czy roszczenie płatnika jest pozytywne – mówi Bartosz Wyżykowski.

W realizacji znaczy to, że odbiorca omyłkowego przelewu, który nie zwróci omyłkowo otrzymanych kwot będzie przymuszony do ostatniego wyrokiem sądu i poniesie i koszty połączone z procesem.

Rola Zespołu Analiz Systemowych
Impulsem do zrobienia proponowanych zmian stanowiły problemy zgłaszane przez użytkowników do Rzecznika Finansowego. Stały one przez Rzecznika zasygnalizowane w ramach akcji Zespołu Analiz Systemowych. Zespół został powołany przez Szefa Kancelarii Prezydenta RP w obiektu formułowania propozycji zmian obowiązujących regulacji prawnych w oparciu o sprawy obywateli, które stanowiły problemem rozpoznania przez Biuro Interwencyjnej Poradzie Prawnej Kancelarii Prezydenta RP lub zachęconych do harmonii w ramach Zespołu: Rzecznika Finansowego, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Cywilnych oraz Rzecznika Praw Pacjenta.

Artykuł powstał dzięki serwisowi pożyczki na zasiłki