Paczkomaty Inpost Tuczno

Paczkomaty Inpost Tuczno

2 marca 2019 0 przez sex Masterka

Paczkomaty bez zaświadczeń, mogą zniknąć z ulic. Wojewódzkie sądy administracyjne uważają, że paczkomaty to tymczasowe obiekty budowlane. Na ich danie trzeba to uzyskać pozwolenie. Gdy Naczelny Sąd Administracyjny uzna im rację, zwiększą się koszty stawiania takich obiektów, a także bankomatów czy mlekomatów. Obecnie istniejące paczkomaty postawione zostały bez zaświadczeń budowlanych.

Paczkomaty Inpost Pełczyce

Za sprawą kliku dociekliwych obywateli, firmy stawiające cele jak paczkomat czy mlekomat mogą posiadać kłopoty. W szczególności dotkną one spółki Integer.pl, jaka stanowi właścicielem marki InPost. Według wojewódzkich sądów administracyjnych blisko 4 tys. paczkomatów to cele budowlane. Aby je umieścić, trzeba mieć prawo. Ostatnio stwierdził tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. – Liczymy, że wyrok tenże się nie uprawomocni – mówi Wojciech Kądziołka, dyrektor Biura Komunikacji Grupy Kapitałowej Integer.pl. – Jeżeli jednak wprowadzony w nim wniosek został zawarty przez Pierwszy Sąd Administracyjny również nowe wojewódzkie sądy administracyjne, to spośród pewnością odbiłoby się to ujemnie na wzrostu sieci paczkomatów – dodaje. Zdaniem Integer.pl paczkomat to właśnie urządzenie techniczne – elektroniczna szafą depozytowa, daną do dawania oraz do odbioru przesyłek. Część prawników nie zgadza się a spośród ostatnim sensem. Inni mówią, że niezbędne są zmiany, bo prawo nie nadąża za zmianami technologicznymi.
Dociekliwi obywatele kulą u nogi innowacyjnych techniki

smart allegro

smart allegro

W lutym 2018 r. dociekliwy mieszkaniec województwa łódzkiego wysłał do inspektora nadzoru budowlanego prośbę o sprawdzenie legalności budowy paczkomatu. Ten ustalił, że paczkomat odnaleziono w sąsiedztwie chodnika, na obszarze przylegającym do inwestora bez uzyskania żadnych pozwoleń. Powiatowy inspektor wstrzymał prowadzenie robót budowlanych. Zażądał przedstawienia zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami swego planu zagospodarowania wielkiego i listów z art. 33 ust. 2 pkt 1, 2, 4 Prawa budowlanego (pb). Chodziło m.in. o kilka egzemplarzy projektu budowlanego wraz z listami wymaganymi przepisami.

DPD Kołobrzeg

Inwestor wycofałem się do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Przekonywał, że nie ma legalnej definicji paczkomatu. Brak istnieje więcej przepisów techniczno-budowlanych normujących wymogi, które powinny robić tego modelu urządzenia. W jego ocenie miejsce go na płytach chodnikowych zatem nie są roboty budowlane. Nie narzekał zatem obowiązku uzyskania opinii o prawu na budowę ani dokonania zgłoszenia. I Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przyznał rację inwestorowi.

zobacz również  dpd Koszalin

Obywatel, który sygnalizował temat nie był zadowolony takim obiegiem sprawy. Jego daniem postawienie paczkomatu, wymaga pozwolenia. I tak potrzeba doszła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Tenże w sądu z 17 stycznia 2019 r. rację przyznał obywatelowi (sygn. II SA/Łd 761/18).

Reguła nie nadąża za rzeczywistością

WSA wskazał, że zrobienie obiektu w realnym miejscu, w rozumieniu art. 3 pkt 6 pb, może dotyczyć usytuowania konstrukcji, jaka stała przeprowadzona poza miejscem budowy, co może dotyczyć takich obiektów budowlanych jak np. zbiorniki, urządzenia techniczne, kontenery, reklamy czy te paczkomaty oraz mlekomaty. Dlatego również w nawiązaniu do paczkomatów, przez ich postawienie należy znać ich danie oraz zbudowanie na fundamencie z potencjalnym wykonaniem pewnych przystosowawczych prac budowlanych, takich jak np. podłączenie do ruchu lub utwardzenie podłoża. Łódzki WSA wskazał też że paczkomatami zatrzymywał się już WSA w Stolicy. W sądu z 26 października 2018 r. (sygn. akt VII SA/Wa 2892/17) podkreślił, że więc co wtedy określone zostało przez ustawodawcę wprost, zapewne nie podążać za zmieniającą się rzeczywistością, technologiami, a także potrzebami inwestycyjnymi. Wprawdzie nie świadczy to, że różne sytuacje aktywności budowlanej są wyjęte spod zapisów prawa. Ustawodawca nie bez sensu bowiem definiuje pewne pojęcia w twórz na końcu społeczny i uniwersalny, aby mimo obracającej się rzeczywistości, nadal potrafiły one odnaleźć idealne wykorzystanie do innych rodzajów pracy budowlanej.

zobacz również DPD Białogard

Nieco inaczej na sytuację patrzy Przemysław Dziąg, radca prawny Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Jego daniem wzrost i rozwój cywilizacyjny pokazuje, że nie odda się zamknąć wszystkiego w jednym katalogu. – Za chwilę zaprezentuje się, że zamierzamy coś innego, jakiś obiekt spoza katalogu. Powinny być zatem wskazane przesłanki, na którymkolwiek poziomie ogólności, a z drugiej strony na końcu jasne, aby nie było faktów z klasyfikacją takich obiektów, jak kiosk, paczkomat, czy bankomat. Warto się tutaj zastanowić nad jakimś kryterium objętości, czy wielkości takiego obiektu – podkreśla Dziąg.

Bankomat i paczkomat jak obiekt tymczasowy

Ponadto warszawski sąd paczkomaty zakwalifikował jako obiekt tymczasowy, zgodnie z art. 3 pkt 5 upb. Dzieli on punkty na wyciągnięte do czasowego używania w czasie krótszym z ich trwałości technicznej, przewidziane do przeniesienia w obce mieszkanie albo do rozbiórki oraz niepołączone trwale z gruntem, takie jak np. strzelnica, kioski uliczne, punkty sprzedaży ulicznej i wystawowe. Zdaniem sądu paczkomat kryje się w niniejszej dodatkowej grupie. Też z ważnej powinny zniknąć po 180 dniach. Te nowe, jeśli mają być dłużej, chcą uzyskania pozwolenia na platformę.

Zdaniem Jacka Kosińskiego, adwokata, partnera zarządzającego w kancelarii JK, orzeczenia, co do roli są dobre z uprawnieniem i orzecznictwem sądów administracyjnych. – Takie przedmioty jak paczkomaty jednoznacznie stanowią tzw. tymczasowe obiekty budowlane. Dlatego konsekwentnie otacza je warunek uzyskania pozwolenia na budowę, i dobrze. Obiekty te niewątpliwie stanowią element zagospodarowania terenu. Winny zatem podlegać kontroli w niniejszym aspekcie. Fakt, że zostały wykonane w przyszłym znaczeniu a jedynie przywiezione do ostatniej lokalizacji nie zmienia tutaj niczego. Definicja obiektu budowlanego nie ma bowiem sposobu jego wytworzenia. Np. w orzecznictwie dostało się, że nawet ustawienie przyczepy kempingowej na swej działce podlega pod prawo budowlane – tłumaczy Jacek Kosiński. Kilka własne zdanie ma Przemysław Dziąg. – Obiekty tymczasowe, o jakich odpowiada przepis ze powodu na własne gabaryty odchodzą od wymiarów paczkomatów. Świadomie wskazano, właśnie też prawdziwsze. Żeby naprawdę nie było, to w myśli każdy obiekt, niejako usługowy, nietrwale związany z gruntem, np. bankomat spełniałby definicję obiektu tymczasowego – podkreśla Przemysław Dziąg.

Zobacz Szybka pożyczka web

InPost: paczkomat to urządzenie techniczne

Spółka InPost Paczkomaty uważa, że paczkomat jest wyposażeniem technicznym, które nie jest budowane w realnym miejscu, lecz budowane w fabryce. Jest on dostarczany na zajęcie jako gotowa funkcjonalna całość, która do spełnienia wymaga jedynie podłączenia do zasilania. Dlatego wniosła ona skargę kasacyjną do Starego Sądu Administracyjnego na warszawski wyrok. – Paczkomat nie dzieli się to z nowych tego modelu urządzeń, np. automatów sprzedażowych czy informacyjnych – podkreśla Wojciech Kądziołka. – Gdyby wziąć pod opiekę absolutnie jego parametry fizyczne z pominięciem funkcjonalności elektroniki, wtedy mocna aby go porównać po prostu ze konkretnym gabarytowo meblem. To popularne porównanie doskonale oddaje bezzasadność prób kwalifikowania umieszczenia paczkomatu w oznaczonym pomieszczeniu jako procesu budowlanego. Jeżeli ale ten pogląd nie został zawarty przez Pierwszy Sąd Administracyjny również nowe wojewódzkie sądy administracyjne, to odbiłoby się to ujemnie na wzrostu sieci paczkomatów – dodaje. Znaczyłoby to bowiem konieczność wszczynania procedur prawa budowlanego w sądzie do wszystkiego urządzenia, co ciągnęło za sobą wzrost kursów i wydłużenie procesu lokalizacji paczkomatu w oznaczonym pomieszczeniu.

 

Źródło informacji prawo.pl

 

Paczkomaty Inpost Pełczyce