Czynny żal, czyli jak skorygować PIT?

Czynny żal, czyli jak skorygować PIT?

19 lutego 2022 0 przez sex Masterka

Obecnie, nawet dla obywatela obeznanego w aspektach podatkowych, popełnienie błędu przy wypełnianiu deklaracji nie jest niczym nadzwyczajnym. Te dość powszechne i naturalne pomyłki mogą zdarzyć się tak naprawdę każdemu. Problem pojawia się kiedy dana omyłka nie zostanie przez nas skorygowana. Prowadzić to może do wielu problemów, które z czasem mogą eskalować do spraw wagi sądowej. Jednak aby tego uniknąć, należy skorzystać z instytucji czynnego żalu.

Czym jest czynny żal?

Sama definicja określa go jako „dobrowolne przyznanie się do naruszenia przepisów podatkowych”. W praktyce oznacza to, iż zapominając o złożeniu deklaracji lub zapłaceniu podatku w terminie wciąż można uniknąć konsekwencji karnoskarbowych. Jak? Wystarczy skorzystać z instytucji czynnego żalu, co za tym idzie- poinformować o błędzie naczelnika urzędu skarbowego lub urzędu celno-skarbowego. Po uregulowaniu wszelkich płatności, nie dosięgną nas żadne przykre konsekwencje.

W jakiej formie można złożyć czynny żal?

Dostępne są trzy opcje: podczas wizyty w urzędzie, listownie oraz forma w dzisiejszych czasach najbardziej pożądana- elektronicznie. W przypadku ostatniej opcji składa się go za pomocą skrzynki ePUAP danego urzędu skarbowego bądź za pośrednictwem strony e- Urząd Skarbowy. Należy skorzystać wówczas ze wzoru pisma ogólnego. Gdyby jednak nasz czynny żal nie został pozytywnie rozpatrzony, podatnik nie ma możliwości odwołania się od danej decyzji urzędu skarbowego.

Treść czynnego żalu oraz potencjalne załączniki

Co należy zawrzeć w naszym piśmie, aby nasz wniosek nie był ubogi o wszelkie niezbędne dla urzędu skarbowego informacje? Przede wszystkim dane zarówno nadawcy, jak i adresata, co jest obligatoryjne w tego rodzaju piśmie. Należy przedstawić charakter popełnionego czynu, jego istotne okoliczności oraz osoby współpracujące. W piśmie powinna również znaleźć się informacja o uregulowaniu płatności przez podatnika- czy ta czynność została już wykonana bądź zostanie w przyszłości, wraz z podaniem dokładnego terminu spłacenia danej należności.

W jakich przypadkach występuje możliwość skorzystania z czynnego żalu?

Obywatel ma możliwość złożenia czynnego żalu, jeśli:

  • nie złożył zeznania podatkowego w terminie
  • nierzetelnie prowadził księgi rachunkowe
  • nierzetelnie wystawiał faktury
  • nie zapłacił/ zapłacił, ale nieodpowiedni podatek dochodowy (PIT, CIT) lub podatek VAT
  • bezprawnie stosował obniżone stawki i zwolnienia VAT
  • zataił prawdziwe rozmiary prowadzonej działalności gospodarczej
  • wyłudził zwrot należności celnej bądź pozwolenie celne

Warunki składania czynnego żalu

Nasz wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony tylko jeśli zostaną spełnione następujące warunki:

  • czynny żal musi zawierać informacje o popełnionym czynie, wraz z jego okolicznościami oraz osobami współdziałającymi
  • czynny żal musi zostać złożony przed uzyskaniem przez organ ścigania udokumentowanej wiadomości o popełnionym przestępstwie
  • wymagana należność została uiszczona w wyznaczonym przez organ terminem

Kiedy jest za późno na złożenie czynnego żalu?

Złożenie czynnego żalu, choć w wielu sytuacjach jest skuteczne i wręcz zalecane, tak występuję parę możliwości kiedy zgłaszanie się do urzędu skarbowego jest już stratą czasu. Przede wszystkim jeśli organ ścigania uzyskał już w pełni udokumentowaną wiadomość o popełnionym przez nas wykroczeniu, wtedy wówczas jest już za późno na wszelkie regulacje i jesteśmy zmuszeni ponieść konsekwencję naszego czynu. Również zgodnie z art. 16 § 5 k.k.s. gdy organ ścigania rozpocznie czynność służbową, która składa się na przeszukanie, sprawdzenie bądź kontrolę dążącą do ujawnienia przestępstwa, nasz wniosek zostanie oddalony. Dodatkowo, jeśli osoba popełniła dane przestępstwo lub wykroczenie skarbowe przy pomocy zorganizowanej grupy bądź przy nakłanianiu osoby trzeciej do popełnienia takiego wykroczenia- pismo nie będzie rozpatrywane.

Czynny żal jest tylko i wyłącznie skuteczny, jeśli poza wnioskiem zostaną spełnione jego warunki. Co za tym idzie, należy dopełnić obowiązki wobec naczelnika urzędu skarbowego lub urzędu celno-skarbowego. Złożenie deklaracji podatkowej bądź opłacenie należności publicznoprawnej, wraz z odsetkami należy wykonać jak najszybciej.

Zobacz również pożyczki 15 minut